XML soutěží

Určeno pro pořadatele soutěží

Proč vytvářet XML?

XML soubor můžeme automaticky načítat a tím Vám odpadne nutnost ručního zapisování soutěží na souteze.info. Zajistíte si tak pravidelnou a včasnou aktualizaci.

Struktura

<CONTESTS>
 <CONTEST>
  <NAME>
   Výstižný název soutěže.
   Maximálně 200 znaků.
  </NAME>
  <URL>
   Odkaz na soutěžní stránku
  </URL>
  <DATEFROM>
   Datum začátku soutěže
   ve formátu YYYY-MM-DD
  </DATEFROM>
  <DATETO>
   Datum konce soutěže 
   ve formátu YYYY-MM-DD
  </DATETO>
  <DESCRIPTION>
   NEPOVINNÉ - Popis soutěže
  </DESCRIPTION>
  <IMAGE>
   NEPOVINNÉ - URL obrázku soutěže
   možný formát obrázku jpg / gif / png
   s optimálními rozměry 100*100px
   (případně lépe větší než menší)
  </IMAGE>
 </CONTEST>
 <CONTEST>
  ...
 </CONTEST>
</CONTESTS>

Načítání XML

V XML doporučujeme uvádět pouze právě probíhající soutěže.
Načítání XML na souteze.info probíhá mezi 1 a 6 hodinou ranní.

Po vložení XML soutěží je soubor automaticky zkontrolován.